Fondos públicos

PROYECTO ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
OTD C027/17-ED
ASETRANSPO 2018/C027/00005347
En ASETRANSPO VIGO desde 01/05/2019 a 30/04/2020
Plan de Ayudas 2018/19. EXPTE: F32/2018

  • - Curso CAP Formación Continua
  • - Curso Mercancías Peligrosas (Renovación Básico + Cisternas)
  • - Curso Tacógrafo Digital y Normativa Social
  • - Curso Mercancías Peligrosas (Obtención Básico + Cisternas)AXUDAS PARA A FORMACIÓN NO ÁMBITO DO TRANSPORTE POR ESTRADA DE GALICIA 2019. EXP: FT-8/2019

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
Subvencionado Dirección Xeral de Mobilidade
Axudas de Formación no ámbito do Transporte por Estrada de Galicia.

* O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego da Asociación neste proxecto en particular e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.